Skip to main content

Velkommen til Matnyttig!

Velkommen til Matnyttig!

Matnyttig er en nettressurs som er utviklet for gravide, foreldre, barnehage- og helsestasjonsansatte. Her finner du informasjon, videoer og råd som tidligere forskningsstudier har vist at fremmer gravide og barns kosthold, og fremmer gode mat og måltidspraksiser i barnehage. Matnyttig er enkel å bruke, og du får jevnlige nyhetsbrev med tilpasset informasjon til deg. Hvis du er gravid eller forelder: Oppgi termindato eller fødselsdato for barnet ditt så får du jevnlig informasjon som er tilpasset barnets utviklingsfase. Hvis du jobber i barnehage: oppgi startdatoen for din avdeling, så vil du få full tilgang til relevant informasjon og råd. Det er foreløpig bare de som bor eller jobber i fylkene Møre og Romsdal og Agder som får tilgang til ressursen. Dette er fordi bruken evalueres i et forskningsprosjekt. Vi håper du vil ha glede av Matnyttig nå og i fremtiden.


Har du allerede startet å bruke Matnyttig? Klikk her.